2015. december 14., hétfő

... mert a világ a tiéd

Elbocsátó üzenet.......
"A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.
Mert, amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó Hatalom így szólt: Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit.
Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra és ne hagyd a sötétségben elmerülni.
Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz oszd meg.
Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki nem tiltja, de jaj Neked, ha magadnak tartod.
Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá válik, legyen szent fény, átokká válik, legyen gyönyör, halállá válik.
Elbocsátunk Téged is, mint mindenkit: Felelős vagy minden emberért, aki veled él és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.
Most eredj és élj, mert a világ a tiéd."
/ Hamvas Béla /


2015. december 3., csütörtök

megengedtük magunknak végre

ma reggel nyolckor kaptam egy telefon hívást egy hölgytől,
elmondta, hogy voltak nálam a férjével tavasszal, és megkérdezte:
-emlékszel, hogy milyen ügyben kerestünk fel?
-kisbabát szeretnétek :)
-IGEN, és most ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam, márciusra várjuk a babát, és köszönjük szépen
nagy boldogság volt hallani, és azt is, ahogy fogalmazott, az akkori kineziológiai tanácsadásban elhangzott szavaimmal élt : MEGENGEDTÜK MAGUNKNAK VÉGRE
egy idő után egy igazi nő nem számolja, hány pár cipője van, így én sem....
és, hogy ezzel húszon felé jutott azon babák száma, akiknek szüleikkel való egymásra találásának az elmúlt pár évben részese lehettem, így nem tudom  pontosan ezt a számot sem, ahogy a jó kineziológusok nagyrésze szintén nem :)

benned a létra

'Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.'
Weöres Sándor

2015. november 16., hétfő

Ő akart lónak születni

Béla bácsi bölcsessége:
a magam vezette visegrádi bűbájos lakomban a Pillangós-házban egy kellemes hosszú hétvégi szabadidős program részeként lovaskocsikázást szerveztem a résztvevőknek.
Erdélyi barátnőm férje , Béla bácsi vitt bennünket az erdőbe, mesébe illő tájakon, hegyeken, völgyeken.
Az emelkedőn a két ló fújtatott, párolgott, meg,meg álltak....
Kérdeztük az öreget, hogy leszálljunk e egy darabon, hogy könnyebb legyen a paciknak.
Nem kell:
-egy : bírják
-kettő: ők akartak lónak születni .
És ezen a kis társaság, akik zömében együtt jártak asztrozófia, energetikai, bardó és egyéb a lét értelmét, lényegét boncolgató  tanfolyamokra, a sok sok év tanulást összefoglaló bölcsesség hallatán nem tudott megszólalni, aztán hatalmas nevetésbe kezdtek, hisz' nem elég tanulni,élni is  tudni kell vele :)2015. szeptember 30., szerda

elengedünk is....

Csík Zenekar - Ez a vonat, ha elindult...

Ez a vonat ha elindul hadd menjen
Énutánam senki ne keseregjen
Ha valaki énutánam kesereg
A jó Isten a két kezével áldja meg
Kicsi madár miért keseregsz az ágon
Nem csak te vagy elhagyott a világon
Nekem sincsen édesapám,sem anyám
A jó Isten mégis gondot visel rám
Életemben csak egyszer voltam boldog
Akkor is a két szememből könny hullott
Sírtam is én örömimban hogy szeretsz,
Bánatimban hogy az enyém nem lehetsz.

teremteni is tanulunk

Rúzsa Magdolna - Egyszer (Official Music Video) I

Dalszöveg:
Egyszer arra járhatnál
Egyszer rám találhatnál
S akkor belém eshetnél
S rögtön el is vihetnél
Vagy inkább ottmaradhatnál
Nálam bekuckózhatnál
Simán átölelhetnél
S csak hallgatnál és kérdeznél

Egyszer megszoríthatnál
Aztán megsimíthatnál
Egyszer összehajthatnál
Aztán szétbogozhatnál
Egyszer megpörgethetnél
Aztán le is fékeznél
Egyszer be is zárhatnál
Egyszer kiengedhetnél

Egyszer rám hajolhatnál
S akkor nagyon kívánnál
S én meg ott feküdhetnék
Kicsit nagyon remegnék
Egyszer elkergethetnél
Aztán sírva kérhetnél
Aztán átölelhetnél
S hagynám kiengesztelnél

Egyszer megröpíthetnél
Széllel szembe engednél
Aztán szépen leszednél
Magad mellé fektetnél
Aztán megdicsérhetnél
Büszkén körbenézhetnél
A végén összeszedhetnél
És egy bambit fizetnél

Egyszer megviccelhetnél
Mintha nem is szeretnél
Aztán átölelhetnél
Ronda vicc volt, röhögjél
Egyszer szét is kaphatnál
Aztán összerakhatnál
Egyszer zsebre vághatnál
Aztán kigombolhatnál

Egyszer zongorázhatnál
S hozzá áriázhatnál
Egy-két dalt komponálnál
Rólam áradozhatnál
Aztán elnémulhatnál
S kérdőn rám pillanthatnál
S egy kis tapsra várhatnál
Várhatnál
Várhatnál

Egyszer megfürdethetnél
Aztán megtörölhetnél
Aztán megfésülhetnél
Aztán ki is festhetnél
Egyszer megrajzolhatnál
Aztán kiszínezhetnél
Aztán megszépítgetnél
Akkor nagyon szeretnél

Egyszer úgy kopoghatnál
Mintha nem is te volnál
Aztán nagyot nevetnél
Mintha mégis te lennél
Egyszer eljegyezhetnél
Gyémántgyűrűt vehetnél
S akkor úgy is tehetnél
Mintha tényleg léteznél

minden nap szóba jön : KEZDJETEK EL ÉLNI

Anna and the Barbies feat. Kiss Tibi: Márti dala (official video) FULL HD

Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni
Majd az unokáknak, mikor körbeállnak
Mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak
Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni!

Kezdjetek szeretni, hogy legyen min nevetni,
Hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam
Neked udvaroltam, az öledbe borultam
Többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma
Senki bele nem halt még komédiába
Ripacsok, színészek, az élet a tiétek
Minek ölre menni, kezdjetek nevetni!

Jó néha sötétben "holdat nézni"
Hosszan egy távoli csillagot igézni
Jó néha fázni, semmin elmélázni
Tavaszi esőben olykor bőrig ázni
Tele szájjal enni, hangosan szeretni
Jó néha magamat csak úgy elnevetni.
Sírni, ha fáj. Remegni, ha félek.
Olyan jó néha érezni, hogy élek!

Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni
Az utolsó órában, mikor már megbántam
Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam
Hogy elmúlt az élet...
...kezdjetek el élni!

2015. szeptember 29., kedd

KEGYELEM

KEGYELEM Reményik Sándor versét Bács Ferenc mondja el


Reményik Sándor
Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Megtalálom?

 Egy lélek állt / Reményik Sándor verse Sunyovszky Szilvia mondja el 
 
 
Reményik Sándor - Egy lélek állt...

Egy lélek állt az Isten közelébe'
S az örök napsugárban reszketett
És fázva félt,
Mert érezte, hogy vonzza már a föld,
És keserűn kelt ajkán a "miért",
Mikor az Isten intett neki: "Készülj!

Valaki ott lenn meg akar születni,
Neked szőtték e színes porhüvelyt:
Pici kezeket, pici lábakat;
És most hiába, le kell szállanod,
Öröktől fogva te vagy kiszemelve,
Hogy e testet betöltsd,
Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng.
Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni!"

S szólt a lélek: "Én nem akarok menni!
Én boldog vagyok Veled, Istenem;
Mit vétettem, hogy egedből kivetsz?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S elhagynom búsan és reménytelen
Az angyalokat, testvéreimet?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S felöltenem a gyötrő Nessus-inget,

A meghasonlás örök köntösét,
A nekem szabott hitvány rongy-ruhát?
Ki bor vagyok: a Végtelennek vére,
S láng, mely üveg alól is égig ér:
Mit vétettem, hogy bezársz engemet
Kehelybe, amely megrozsdásodik,
S ampolnába, mely romlandó cserép?!"

És szólt az Isten szigorún: "Elég!
A törvény ellen nincsen lázadás!
Ha milliók mentek panasztalan,
Talán te légy kivétel?
Mint a fiókát az atyamadár:
Kivetlek. Tanulj meg jobban repülni,
S jobban becsülni meg az örök fészket!"

S az Ige alatt meggörnyedt a lélek.
Szomorún indult a kapu felé,
De onnan visszafordult: "Ó Uram,
Egy vágyam, egy utolsó volna még;
Egy angyalt, testvér-lelket hagytam itt,
Szerettük egymást véghetetlenül,
Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet,
Szeretném viszontlátni odalenn,
Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot."
S felelt az Úr:
"Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod." 
 

2015. szeptember 11., péntek

Segitő hítvallásom :Vigyázok rád

"Kifésülöm az életedből a tegnapok fájdalmát, vigyázok rád
konok-hegyű tűmmel megfoltozom,
vigaszcérnával összevarrom szakadt lélekruhád.
Jövőízű tiszta vízben áztatom napokon át,
hogy elvegye a múltad sókönnyes, megkeserült,
remény-nélküli, dohos szagát.
Majd életféltő két kezemmel kimosom én,
s míg mosolyhabok énekelnek a víz tetején,
a szivárványszínű mosóporom varázslását
már nem szennyezi be kívülről érkező vád,
mert fénylő hitem erejével vigyázok Rád.
Megszáradni napfonatú kötélre rakom,
s míg létem szele óvón csókolja jövődet
a bársonyba bújt esti alkonyon,
én párás szemű vasalóval várom a száradást,
és kigőzölöm életedet. Nem lesz több szakadás.
Kisvirágú szép szirmokkal díszítem ruhád,
és irigykedhet akkor a gonosz külvilág,
mert igaz-élű mosolyra ébred majd a szád,
hisz melletted leszek mindig, s úgy vigyázok Rád."

MilleiLajos Vigyázok rád