Kapcsolat építő, ápoló

 
 
Egy lélek állt az Isten közelébe'
S az örök napsugárban reszketett
És fázva félt,
Mert érezte, hogy vonzza már a föld,
És keserűn kelt ajkán a "miért",
Mikor az Isten intett neki: "Készülj!

Valaki ott lenn meg akar születni,
Neked szőtték e színes porhüvelyt:
Pici kezeket, pici lábakat;
És most hiába, le kell szállanod,
Öröktől fogva te vagy kiszemelve,
Hogy e testet betöltsd,
Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng.
Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni!"

S szólt a lélek: "Én nem akarok menni!
Én boldog vagyok Veled, Istenem;
Mit vétettem, hogy egedből kivetsz?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S elhagynom búsan és reménytelen
Az angyalokat, testvéreimet?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S felöltenem a gyötrő Nessus-inget,

A meghasonlás örök köntösét,
A nekem szabott hitvány rongy-ruhát?
Ki bor vagyok: a Végtelennek vére,
S láng, mely üveg alól is égig ér:
Mit vétettem, hogy bezársz engemet
Kehelybe, amely megrozsdásodik,
S ampolnába, mely romlandó cserép?!"

És szólt az Isten szigorún: "Elég!
A törvény ellen nincsen lázadás!
Ha milliók mentek panasztalan,
Talán te légy kivétel?
Mint a fiókát az atyamadár:
Kivetlek. Tanulj meg jobban repülni,
S jobban becsülni meg az örök fészket!"

S az Ige alatt meggörnyedt a lélek.
Szomorún indult a kapu felé,
De onnan visszafordult: "Ó Uram,
Egy vágyam, egy utolsó volna még;
Egy angyalt, testvér-lelket hagytam itt,
Szerettük egymást véghetetlenül,
Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet,
Szeretném viszontlátni odalenn,
Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot."
S felelt az Úr:
"Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod."
                                                                                                      Reményik Sándor


A kapcsolat építést legtöbbször önmagunkkal kezdjük, mikor azzal keresnek fel, hogy szeretnék megtalálni a párjukat.  Azt  az életérzést várjuk a másiktól, amelyre magunknak  nem vagyunk képesek megadni. Elfogadó szeretet önmagunk, környzetünk, az Egész felé a leggyakrabban megfogalmazott célok egyike a kezeléseken.
Akár nem találjuk a párunkat, akár megvan, de nem olyan, a kapcsolat, mint amelyről álmodtunk, bármely egyéb gond van: szeretettel látom Visegrádon egy kineziológia tanácsadáson.
Párjával is, ha mindketten nyitottak, hogy a kapcsolat jó / jobb legyen. Következő életszakaszukba való lépésen való félelmeik, szülővé váláson lévő bizonytalanságuk egyéb ügyekben szeretettel, szaktudásommal, tapasztalásaimmal segítek.
A kineziológiai tanácsadás oldalon lévő információkból indulhat ki kapcsolat építő, ápoló tanácsadásom lehetőségét illetően.

 
 

 

  
 
 
 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése